برترین استارتاپ های حوزه انتقال پول یا مانی ترنسفر در دنیا

در مقاله قبلی به بررسی مفهوم ارسال وجه یا انتقال پول بین‌المللی که یکی از شاخه‌های خدمات مالی است پرداختیم. در واقع انتقال وجوه مردم را به هم متصل می کند و دنیا را کوچک تر نشان می‌دهد. آن‌ها به موازات فناوری جدید تکامل یافته و سال به سال رشد کرده اند. بسیاری از اپراتورهای … ادامه خواندن برترین استارتاپ های حوزه انتقال پول یا مانی ترنسفر در دنیا