عبدالرضا هنری

عبدالرضا هنری

مدیر اجرایی،مشاور و مدرس دورهای استارتاپ و توسعه کسب و کار
دکمه بازگشت به بالا