محمدمهدی کوچک‌یزدی

یک دانشجو که فناوری اطلاعات امیرکبیر خوانده و عاشق داده هست. #Digital Marketing #SEO #BI #Datamining #Analytics & Optimization