معین وفایی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم دانشگاه تهران، مدیر شبکه های اجتماعی اکوموتیو
دکمه بازگشت به بالا