لیست ابزار‌های مهارت‌های ارتباطی

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه
 

برنامه ریزی ارتباطات

 

 

برنامه ریزی برای دریافت پیام درست از مسیر درست

 

دانلوددانلود
 

استراتژی ارتباطات

 

 

سازماندهی پیامها و حذف موانع برای ارتباطات موثر

 

دانلوددانلود
 

ماتریس بازخورد

 

 

استفاده موثر از بازخورد برای دستیابی به تغییر مثبت و چشمگیر

 

دانلوددانلود
 

دستور جلسه

 

 

برنامه ریزی برای برگزاری جلسات موثر

 

دانلوددانلود
 

آمادگی مذاکرات برد-برد

 

 

یافتن راه حل های مناسب برای هر دو طرف مذاکره

 

دانلوددانلود
 

نحوه ساخت ارائه

 

 

انتخاب بهترین قالب ارائه برای مخاطبان

 

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا