لیست ابزار‌های تصمیم سازی

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

نقطه کور

اجتناب از “نقاط کور مهلک” در تصمیم گیری

دانلوددانلود

تحلیل مقایسه زوجی

کمک به اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری

دانلوددانلود

ماتریس‌ تصمیم‌گیری

تصمیم گیری با استفاده از وزن دادن به عوامل مختلف

دانلوددانلود

تحلیل میدان نیرو

بررسی نیروهای موافق و مخالف در برابر تغییر

دانلوددانلود

QSPM

بررسی تحلیلی جایگزین های استراتژیک و انتخاب بهترین استراتژی

دانلوددانلود

شدت ریسک

اولویت بندی خطرات بر اساس شدت خطر و احتمال وقوع

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا