لیست ابزار‌های مهارت‌های یادگیری

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

دستیار روزنگاری

مرور یادگیری و جا دادن مفاهیم جدید در ذهن

دانلوددانلود

تکنیک الفبا

به خاطر سپردن فهرست های دارای نظم

دانلوددانلود

برنامه جلسه آموزشی

سازماندهی مفاهیم اصلی برای یادگیری

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا