لیست ابزار‌های حل مسئله

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

تحلیل علل ریشه‌ای

فرایند شناسایی ریشه های مشکل و حل آن

دانلود دانلود

ماتریس آنالیز حالت و آثار شکست

پیدا کردن مشکلات قبل از اجرای فرایند

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا