لیست ابزار‌های حل مسئله

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

تحلیل علل ریشه‌ای

فرایند شناسایی ریشه های مشکل و حل آن

دانلوددانلود

ماتریس آنالیز حالت و آثار شکست

پیدا کردن مشکلات قبل از اجرای فرایند

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا