لیست ابزار‌های مدیریت پروژه

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

چارچوب منطقی پروژه

تکنیکی عالی برای اطمینان از استحکام و منسجم بودن طرح پروژه

دانلوددانلود

چک‌ لیست شروع پروژه

بررسی دقیق ابعاد پروژه برای داشتن یک شروع عالی

دانلوددانلود

شبکه قدرت/علاقه

جلب حمایت ذینفعان برای پروژه ها

دانلوددانلود

ارتباطات ذینفعان

برنامه ریزی و مدیریت موثر و هدفمند ارتباطات با ذینفعان

دانلوددانلود

مدیریت مشکل

شناسایی و برطرف کردن مشکلات

دانلوددانلود

نمودار سیپوک

نمایش روابط بین تأمین کنندگان، ورودی ها، فرایندها، خروجی ها و مشتریان

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا