لیست ابزار‌های مدیریت پروژه

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

چک‌ لیست شروع پروژه

بررسی دقیق ابعاد پروژه برای داشتن یک شروع عالی

دانلود دانلود

شبکه قدرت/علاقه

جلب حمایت ذینفعان برای پروژه ها

دانلود دانلود

مدیریت مشکل

شناسایی و برطرف کردن مشکلات

دانلود دانلود

نمودار سیپوک

نمایش روابط بین تأمین کنندگان، ورودی ها، فرایندها، خروجی ها و مشتریان

دانلود دانلود

ارتباطات ذینفعان

برنامه ریزی و مدیریت موثر و هدفمند ارتباطات با ذینفعان

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا
بستن