لیست ابزار‌های مدیریت استرس

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

تکنیک ABC

غلبه کردن بر تفکرات منفی

دانلود دانلود

گزارش خصومت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری

دانلود دانلود

آگاهی فکری، تفکر منطقی و تفکر مثبت

مدیریت و مقابله با استرس تفکر منفی

دانلود دانلود

رنگین کمان زندگی کار

ایجاد تعادل بین جنبه های مختلف در زندگی

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا
بستن