لیست ابزار‌های مدیریت زمان

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

گزارش 15-5

صرفه جویی زمان در نوشتن و خواندن گزارش ها

دانلوددانلود

ماتریس‌اولویت عمل

اولویت بندی فعالیت ها برای استفاده بهینه از فرصت ها

دانلوددانلود

گزارش فعالیت

بررسی نحوه صرف شدن زمان در طول روز

دانلوددانلود

گزارش وقفه در کار

حفظ تمرکز و کنترل زمان در برابر وقفه ها

دانلوددانلود

گزارش سطوح انرژی

زمان بندی انجام فعالیت های مهم در زمان مناسب

دانلوددانلود

لیست کار‌های اولویت بندی‌شده

یادآوری و اولویت بندی کارها

دانلوددانلود

برنامه ‌ریزی موثر

برنامه ریزی برای بهترین استفاده از زمان

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا