ابزارهای مدیریتی

 • ابزار تحلیل نقطه کور

  تحلیل نقطه کور

  تحلیل نقطه کور به بررسی فرضیات خطرناک، ناقص، نادرست و قدیمی که می تواند تصمیم گیری را در یک سازمان…

 • نمودار سیپوک چیست؟

  نمودار سیپوک

  نمودار یک روش برای توصیف صحیح فرآیند تحول در یک شرکت است که محصولات و یا خدمات ارائه می دهد.…

 • چک لیست پرونده شروع پروژه به عنوان ابزار مدیریت

  چک لیست پرونده شروع پروژه

  چک لیست پرونده شروع پروژه یا یکی از مهم ترین اجزای مدیریت پروژه است. این ابزار نقطه مرجع در طول…

 • ابزار ارتباطات ذینفعان

  ابزار ارتباطات ذینفعان

  مدیریت ذینفعان فرآیند تعامل با این افراد و حفظ روابط خوب با آن ها است. شما به احتمال زیاد با…

 • ابزار اولویت بندی ذینفعان

  ابزار اولویت بندی ذینفعان

  این بدیهی است که اقداماتی که شما به تدریج با پیشرفت شغلی و موفق تر شدن، انجام می دهید بیشتر…

 • ابزار مدیریت مشکل

  ابزار مدیریت مشکل

  در چرخه حیات هر پروژه، همیشه مشکلات و سوالات غیرمنتظره ای ایجاد می شود. هنگامی که این مسائل بوجود می…

 • ابزار ارزیابی نیازهای آموزشی

  ابزار ارزیابی نیازهای آموزشی

  سازمان ها به کارکنان خود وابستگی دارند. بنابراین باید روی آن ها سرمایه گذاری کنند و اطمینان حاصل کنند که…

 • ابزار تمرین تیم سازی

  ابزار تمرین تیم سازی

  افراد معمولا هنگام حل مشکلات و تصمیم گیری در کنار یکدیگر، بهتر عمل می کنند، برای مثال هنگامی که یک…

 • تمرین های تیم سازی

  تمرین های تیم سازی

  تمرین های تیم سازی می تواند برای کمک به سازمان ها برای شناسایی و توسعه رهبران بالقوه آینده مفید باشد.…

 • یک روز در زندگی یا ابزار دیلو

  ابزار دیلو | مطالعه یک روز در زندگی

  ابزار دیلو یا مطالعه یک روز در زندگی ()، بینش ما را به کارهایی که ارزش کار روزانه را افزایش…