رویداد نقدینگی ( Liquidity Event )

  • یک رویداد که به یک VC اجازه می‌دهد تا منفعت یا زیان یک سرمایه گذاری را برآورد کند. پایان حضور یک سرمایه گذار خصوصی در اقدامات کسب و کاری با چشم اندازی برای برآورد کردن بازگشت درونی سرمایه. بسیاری از راه‌های خروج شامل عرضه اولیه سهام (IPOها)، بازخرید سهام فروخته شده، فروش تجاری (فروش شرکت در مراحل اولیه) و تملک (خرید) ثانویه هستند. (استراتژی خروج را نیز مشاهده کنید).
  • این رویداد نشان دهنده استراتژی خروج عادی بسیاری از کارآفرین ها و سرمایه گذارها است. زمانی که یک شرکت خریداری می‌شود (از طریق ادغام و تصرف) یا وقتی که یک IPO انجام می‌شود، حق مالکیت سهام به پول نقد تبدیل می‌شود.
  • رویداد نقدینگی روشی است که با آن یک سرمایه گذار برای اتمام دادن به یک سرمایه گذاری برنامه‌ریزی می‌کند. رویداد نقدینگی با نام استراتژی خروج نیز شناخته می‌شود.