متن پست صوتی ( Voicemail Script )

یک پیغام کوتاه، مختصر و درگیرکننده که یک نمای مختصر از مفهوم استارت آپ و مدل کسب و کاری شما را فراهم می‌کند و می‌توان آنرا از طریق ایمیل یا تلفن به عنوان پاسخی برای مراجعه کننده‌های بالقوه به اشتراک گذاشت که علاقه خود را در فرصت سرمایه گذاری شما بیان کرده‌اند.