صندوق فرشته ( Angel Fund )

نوعی صندوق سرمایه­ گذاری شامل شبکه ­ای از سرمایه­ گذاران فرشته

روش راه ­اندازی صندوق فرشته

فرآیند راه ­اندازی صندوق سرمایه­ گذاری فرشته در مقایسه با تشکیل یک شرکت سرمایه­ گذاری خطرپذیر نسبتا آسان­تر است. زیرا صندوق سرمایه ­گذاری فرشته، ساختار قانونی و مدیریتی بسیار ساده ­تری دارد.

ساختار قانونی صندوق فرشته چگونه است؟

به طور کلی صندوق فرشته یک شرکت با مسئولیت محدود است که با هدف مشخص سرمایه ­گذاری در یک شرکت هدف، تشکیل شده است. سرمایه ­گذاران، یک فرد یا گروهی از افراد را برای مدیریت عملیات روزانه صندوق و فرآیند سرمایه­ گذاری، گزینش می­ کنند. سرمایه ­گذاران همچنین نوع خاصی از منافع مالکیت را اخذ می ­کنند و کنترل صندوق را به عنوان اعضای رای­ دهنده بر عهده دارند.

دکمه بازگشت به بالا