سرمایه گذار فرشته ( Angel Investor )

سرمایه گذار فرشته چیست؟ سرمایه گذار فرشته افراد غیر مرتبط (با شرکت) هستند که پول‌های خود را در کسب و کارهای ریسک دار سرمایه گذاری می‌کنند، که اغلب سرمایه گذاری آنها بعد از سرمایه گذاری موسس‌ها، دوستان و خانواده است، ولی قبل از شرکت‌های سرمایه‌ گذار بزرگ مانند سرمایه گذارهای خطرپذیر (VCها) می‌باشد. کلمه‌ی “فرشته” در صنعت سرگرمی به وجود آمد که در آن سرمایه گذارها از تولیدات خاصی برای سهیم شدن در سودهای بوجود آمده از آن، پشتیبانی مالی می‌کنند (منظور از تولیدات صنعت سرگرمی می‌تواند فیلم، سریال، مسابقات ورزشی و هر مورد سرگرم کننده‌ی دیگر باشد). اکنون، که افراد ثروتمندتر می‌توانند هزینه‌های زیادی را در فرآیند توسعه‌ی یک شرکت سرمایه گذاری کنند (که با نام ابر فرشته‌ها شناخته می‌شوند)، و سرمایه گذارهای خطرپذیری وجود دارند که بعضی از اوقات به همراه فرشته‌ها و با شرایط آنها سرمایه گذاری می‌کنند، تعریف جدید این است که این “فرشته‌ها” با پول خود چک‌هایی می‌نویسند، در حالیکه “VCها” با پول افراد دیگر چک می‌نویسند (سرمایه گذار‌های خطرپذیر معمولا سرمایه‌های مالی را از طریق سرمایه گذارهایی به نام “شرکای محدود” جمع آوری می‌کنند که به صورت فعالانه در تصمیمات و عملیات مربوط به سرمایه گذاری شرکت نمی‌کنند، در‌حالیکه VCها به عنوان “شرکای جامع” عمل کرده و تصمیمات سرمایه گذاری را می‌گیرند و بر روی شرکت‌های سرمایه گذاری شده نظارت می‌کنند.)

دکمه بازگشت به بالا