بنچمارک ( Benchmark )

بنچمارک ها اهداف عملکردی هستند که موفقیت یک شرکت بر اساس آنها اندازه گیری می‌شود. بنچمارک ها معمولا توسط سرمایه گذارها استفاده می‌شوند تا مشخص کنند که شرکت باید سرمایه اضافی دریافت کند یا اینکه مدیریت باید سهام اضافی دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا