بهترین تلاش ( Best Effort )

یک عرضه عمومی (اوراق بهادار) که در آن بانکدار سرمایه گذار موافقت می‌کند که تا حد ممکن اوراق را توزیع کند (بهترین تلاش خود را برای اینکار انجام دهد) و سهام و اوراق باقی مانده را به صادر کننده آن بازگرداند.

دکمه بازگشت به بالا