هدف ترسناک پرموی بزرگ ( Big Hairy Audacious Goal )

چشم انداز بزرگ فراگیر یک موسس شرکت نوپا یا استارت آپ برای تغییر دادن دنیا.

دکمه بازگشت به بالا