خزانه کورکورانه ( Blind Pool )

یک خزانه کورکورانه، یک شراکت محدود است که در آن مشخص نمی‌شود که شریک جامع، قصد دنبال کردن چه فرصت های سرمایه گذاری را دارد.

دکمه بازگشت به بالا