قرض پلی ( Bridge Loan )

یک قرض کوتاه مدت و موقت که برای استفاده در مدتی موقتی، معمولا یک سال، کسب می‌شود تا اینکه قرض گیرنده بتواند به یک بسته‌ی تامین مالی بلند مدت و جامع‌تر دست پیدا کند.

دکمه بازگشت به بالا