خاموش شدن یا سوختن ( Burn Out )

رقیق‌سازی شدید سهام، به علت یک دور تامین مالی.

دکمه بازگشت به بالا