کسب و کار به کسب و کار ( B2B )

تراکنش و معامله‌های کسب و کاری به کسب و کاری زمانی اتفاق می‌افتند که یک کسب و کار در فعل و انفعالات تجاری و بازرگانی با یک (یا چندین) کسب و کار دیگر تعامل می‌کند؛ تحت این سناریو، یک کسب و کار تامین کننده و کسب و کار(های) دیگر که در معامله شرکت می‌کند، مشتری است.

دکمه بازگشت به بالا