قرارداد معامله یا دعوت ( Call )

یک وضعیت قراردادی که به شرکت امکانی برای متقاعد کردن سرمایه گذار جهت فروختن سهام‌هایشان را فراهم می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا