هزینه سرمایه ای ( Capital Expenditures )

  • هزینه های سرمایه ای، پول‌های خرج شده توسط یک شرکت برای اضافه کردن یا گسترش ملک، تاسیسات و دارایی‌های تجهیزاتی می‌باشند که انتظار می‌رود که در بازه‌ی زمانی طولانی برای شرکت سود به ارمغان بیاورند (بیش از یک سال).
  • هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند. هزینه سرمایه‌ای صرف خرید دارایی‌های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می‌گردد

دکمه بازگشت به بالا