مدیر ارشد عملیات ( Chief Operations Officer )

مدیر ارشد اجرایی که مسئول جنبه‌های عملیاتی یک شرکت می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا