پس گرفتن (اجباری) پول ( Clawback )

تعهد پس گرفتن پول، نشان دهنده وعده شریک جامع در این زمینه است که در بازه‌ی زمانی وجود داشتن سرمایه، مدیرها بیشتر از میزان معامله و مشخص شده، سهمی از سرمایه توزیع شده را دریافت نمی‌کنند. به طور کلی، این امر به این معنی است که شریک جامع (یا کلی)، در صورت وجود داشتن سود انباشته شده برای سرمایه موجود، نمی‌تواند بیشتر از یک درصد مشخص شده (مثلا 20%) از آنرا نگهداری کند. در هنگام اجرا شدن پس گرفتن (اجباری) پول، بر اساس این تعهد، شریک کلی باید هزینه‌ای را به شرکای محدود پرداخت کند که برابر است با مبلغی که به عنوان توزیع‌های “مازاد یا اضافه” شناخته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا