سرمایه گذاری مشترک ( Co-invest )

وقتی که بیشتر از یک سرمایه گذار با هم در یک سرمایه گذاری با شرایط مشابه شرکت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا