سرمایه مشترک ( Co-investment )

هم ‌نشری یک دور تامین مالی با سرمایه‌ گذاری خصوصی، یا سرمایه گذاری انجام شده توسط یک شخص به همراه سرمایه بدست آمده از سرمایه گذاری خصوصی در یک دور تامین مالی.

دکمه بازگشت به بالا