وام قابل تبدیل ( Convertible Note )

یک وسیله‌ی قرضی (وام) که می‌توان آنرا به اوراق دیگری تبدیل کرد، از جمله سهام‌های عادی و ممتاز.

دکمه بازگشت به بالا