اوراق بهادار قابل تبدیل ( Convertible Security )

اوراق قرضه، سهم قرضه یا سهام ممتازی که با قیمتی از پیش مشخص شده با دیگر انواع اوراق بهادار قابل تعویض است (معمولا سهام عادی). اوراق قابل تبدیل برای سرمایه گذارانی مناسب هستند که به دنبال درآمد بالاتر، یا محافظت از اولویت آنها در هنگام تصفیه امور شرکت در برابر سهام عادی هستند؛ و با همدیگر پتانسیل افزایش قیمت بالاتری از اوراق بهادار معمولی دارند (سهام عادی، ترقیق مطالبه و سهام ممتاز را مشاهده کنید).

دکمه بازگشت به بالا