قطعنامه شرکت ( Corporate Resolution )

سندی که بیان می‌کند هیئت مدیره‌ی یک شرکت، به فرد خاصی قدرت و وکالت عمل کردن از طرف شرکت را داده‌‌اند.

دکمه بازگشت به بالا