سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی ( Corporate Venture Capital )

مرکز سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، یک شرکت تابعه از یک ابر شرکت است که سرمایه گذاری های مالی مخاطره آمیز انجام می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا