طرح سازماندهی مجدد ( Cram Down )

با نام خاموش شدن (سوختن) هم شناخته می‌شود- رقیق‌سازی شدید سهام، به علت یک دور تامین مالی، از درصد مالکیت سرمایه گذار غیر شرکت‌کننده (در عملیات و تصمیم‌گیری‌ها) در (مالکیت) صادر کننده‌ سهام.

دکمه بازگشت به بالا