سرمایه گذاری جمعی ( Crowdfunding )

سرمایه گذاری جمعی به فرآیند جمع آوری سرمایه مالی برای یک فرآیند داری ریسک ( سرمایه گذاری در استارت آپ ) گفته می‌شود که از طریق هزینه‌ها و پول‌هایی با مقادیر کم و ناچیز از طرف سرمایه گذار‌ها (“جمع” سرمایه گذاری کننده) جمع آوری می‌شود؛ که متناقض با الگوی جایگزین آن است که در آن مقادیر هنگفتی از پول از تعداد کمی از سرمایه گذارها و حامی‌ها جمع آوری می‌شود. خیریه‌ها و مجامع بشر دوستانه به صورت مرسوم و سنتی از هر دو‌ استراتژی برای جذب سرمایه استفاده کرده‌اند (یعنی هم از عموم مردم یا “جمع” و هم از خیرهای کم تعداد پولدار که خواهان اهدای هزینه‌های مالی بوده‌‌اند)، در حالی که کسب و کارها معمولا از روش‌هایی استفاده کرده‌‌اند که شامل حامیان کمتر ولی بزرگتر و پولدارتر بوده است. اینترنت امروزی به صورت گسترده‌ای باعث افزایش قابلیت جمع آوری کننده‌های سرمایه برای تبادل اطلاعات، درخواست مبالغ اهدایی و دریافت حمایت مالی از تمامی افرادی شده ‌است که می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا