جریان معامله ( Deal Flow )

جریان معامله نرخی است که پیشنهادهای سرمایه گذاری با آن سرعت به موسسه‌های تامین کننده سرمایه مالی ارائه می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا