رهبر معامله ( Deal Lead )

سرمایه گذار یا سازمان سرمایه گذاری که مسئولیت اصلی برای سازماندهی یک دور مالی را در یک شرکت به عهده می‌گیرد. رهبر معامله معمولا شرکت مورد نظر را پیدا می‌کند، شرایط سرمایه گذاری را با آنها مذاکره می‌کند، بالاترین مقدار ممکن را سرمایه گذاری می‌کند و به عنوان رابط اصلی در بین شرکت و سرمایه گذارهای دیگر ایفای نقش می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا