ساختار معامله ( Deal Structure )

چارچوب یک معامله در بین سرمایه گذارها و یک استارت آپ که معمولا طرح کلی‌اش در یک برگه شرایط مشخص می‌شود و جزئیات آن در قراردادهای خریداری و دیگر اسناد مربوطه مشخص می‌شود، که در واقع حقوق و تعهدات طرفین معامله را مشخص می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا