اسناد (ابزار) بدهی ( Debt Instrument )

هر سندی که نشان دهنده تعهد مالی سازنده سند به صاحب سند است (فردی که سند به او داده شده‌ است). شامل اوراق قرضه، سهم قرضه و اوراق قرضه یا مالکیت کوتاه مدت است.

دکمه بازگشت به بالا