روز دمو ( Demo Day )

زمانی است که در آن به تیم‌هایی که دوره شتابدهی و مراکز رشد را به پایان می‌رسانند، فرصتی داده می‌شود تا ایده‌های کسب و کاریشان را به سرمایه گذارها ارائه و نمایش دهند.

دکمه بازگشت به بالا