مدیر ( Director )

فرد انتخاب شده از طرف سهامداران برای ایفای نقش در هیئت مدیره، رئیس کل شرکت، معاون رئیس که همه‌ی مقام‌های اداره کننده‌ی شرکت را انتخاب می‌کنند، و تصمیم می‌گیرند که کی باید سود سهام پرداخت شود (همچنین موارد زیاد دیگری را هم تصمیم گیری می‌کنند).

دکمه بازگشت به بالا