وام قابل تبدیل به سرمایه دارای تخفیف ( Discounted Convertible Note )

وامی که قرار است به همان اوراق قرضه و مالکیت خریداری شده در دور آتی سرمایه گذاری تبدیل شود، ولی دارای تخفیف است که نشان دهنده قدردانی از ریسکی است که سرمایه گذاران اولیه و زود هنگام در هنگام سرمایه گذاری آنها را قبول کرده بودند.

دکمه بازگشت به بالا