تنوع بخشی ( Diversification )

فرآیند پخش سرمایه ها در بین انواع مختلف اوراق مالکیت و قرضه و همچنین در بین شرکت‌های متنوع در زمینه‌های کاری مختلف.

دکمه بازگشت به بالا