اولویت سود سهام ( Dividend Preference )

سهامداران ممتاز سود سهام خود را قبل از سهامداران عادی دریافت می‌کنند. سودهای پرداخت شده می‌تواند به صورت انباشته یا غیر انباشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا