سود و زیان دو برابر ( Double Bottom Line )

در سرمایه گذاری تاثیری با هدف سنجیدن یک شرکت با تاثیرات مثبت اجتماعی به علاوه بازگشت سرمایه گفته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا