دور (رو به) پایین ( Down-round )

زمانی است که بهای (ارزش) یک شرکت در زمان سرمایه گذاری پایین‌تر از بهای آن در پایان دور (مالی) قبلی باشد.

دکمه بازگشت به بالا