معامله گذرا ( Drive-by Deal )

معامله گذرا یک اصطلاح عامیانه است که اغلب اوقات برای اشاره به معامله ای استفاده می‌شود که در آن دلیل سرمایه گذاری یک سرمایه گذار خطر پذیر در یک استارت آپ ، وجود استراتژی خروج سریع در آن است (گرفتن پول سرمایه گذاری شده و خروج از معامله). در این حالت VC (سرمایه گذار خطر پذیر) نقش بسیار کمی در مدیریت و نظارت بر استارت آپ دارد و یا کلا نقشی در آن ندارد.

دکمه بازگشت به بالا