پودر خشک ( Dry Powder )

اصطلاحا به پولی گفته می‌شود که توسط سرمایه گذار خطر پذیر یا فرشته نگهداری می‌شود تا بتوانند سرمایه گذاری های بیشتری در شرکت انجام دهند.

دکمه بازگشت به بالا