ارزیابی صلاحیت ( Due Diligence )

  • فرآیندی که توسط سرمایه گذاران بالقوه (افراد یا موسسه‌ها) برای تحلیل و ارزیابی مطلوبیت، ارزش و پتانسیل یک فرصت سرمایه گذاری انجام می‌شود.
  • این فرآیندی است که به موجب آن افراد یا گروهی از افراد، پرس و جوها و تحقیقاتی در مورد یک موضوع خاص انجام می‌دهند. در دنیای کسب و کار، سرمایه گذارها زمانی که می‌خواهند در مورد یک فرصت سرمایه گذاری پرس و جو کنند، ارزیابی‌های صلاحیت منظمی انجام می‌دهند. این امر شامل جستجوی اطلاعات تکمیلی موسسان شرکت، بررسی امتیازهای اعتباری کارآفرین، و پیگیری‌های عادی انجام شده از طریق شرکت‌های همکار و دیگر موارد مشابه است. از طرف دیگر صاحبان کسب و کارهای جدید هم تشویق می‌شوند تا زمانی که یک سرمایه گذار بالقوه پیدا می‌کنند، صلاحیت وی را ارزیابی کنند. از طریق ارزیابی صلاحیت، هم سرمایه گذار و هم کارآفرین فرصت این را پیدا می‌کنند که همدیگر را به صورت سختگیرانه، برای داشتن پتانسیل یک فرصت سرمایه گذاری یا شراکت تحلیل و ارزیابی کنند.
  • ارزیابی صلاحیت به فرآیند تحقیق و ارزیابی گفته می‌شود، که توسط سرمایه گذارها برای فهمیدن جزئیات یک سرمایه گذاری بالقوه انجام می‌شود؛ مانند بررسی عملیات و مدیریت یک شرکت و تصدیق حقایق مادی مرتبط با آن شرکت.

دکمه بازگشت به بالا