خروج زود هنگام ( Early Exit )

یک رویکرد برای سرمایه گذاری فرشته که توسط بزیل پیترز به محبوبیت رسید، که در آن هدف از سرمایه گذاری ، فروختن شرکت در چندین سال و بدون نیاز به سرمایه‌ گذاری های اضافی از طرف VCها است، که به موجب آن بازگشت‌های سرمایه ای نسبتا بالایی ممکن می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا